Wednesday, 25 February 2015

6. Pranjali - సుందరకాoడ - తెలుగు- వచస్సు ( 5va sargamu )

ఓం శ్రీ  రాం              ఓం శ్రీ  రాం                 ఓం శ్రీరాం
శ్రీ మాత్రే నమ:
                              శ్రీ  రామ చంద్రపరబ్రహ్మనే నమ:


      ప్రాంజలి       
సర్వేజనా సుఖినోభవంతు
 ఓం శాంతి:  ఓం శాంతి: ఓం శాంతి:
రాత్రులందు తారాగతులమద్య చంద్రుడు ప్రకాశిమ్చు చుండెను
వెన్నెల అనే చాందిని కుడ్డ పరిచినట్లు చంద్రుడు వెలుగుచుండెను 
గోసాలలో విహరించి మత్త వృషభము వలే చంద్రుడు ఉండెను
నక్షత్రాలమద్య ఉన్న చెంద్రుడు హనుమంతునకు వెన్నెలను పంచెను

చంద్రుడు లోకములోని పాపాలను నాశనము  చుండెను
చంద్రుడు మహాసముద్రమును ఉప్పొంగునట్లు చేయుచుండెను
చంద్రుడు సకల భూతములను పకాశిమ్ప చేయు వాడును 
చంద్రుడు నింగిలో తారలమద్య ఉండుటను హనుమంతుడు చూచెను 

చంద్రుడు భూమిపై ప్రభాత సమయమున మందర పర్వతము నందును
చంద్రుడు ప్రదోష కాలమున మహా సాగరము నందును 
చంద్రుడు పగటి వేలల యందు పద్మము లందును
చంద్రుడు సుందరమైన నిశాకరుని యందు  వెలుగు చుండెను

చంద్రుడు వెండి పంజరములో ఉన్న హంస వలెను
మందార చలముయోక్క గుహనందుఉన్న సింహము వలెను
చంద్రుడు మహా గజము పై అధిరోహించిన వీరునుని వలెను
చంద్రుడు ఆకాశగతుదై అద్భుతముగా ప్రకాశించు చుండెను  

తీక్షనమైన కొమ్ములు గల ఆంబోతు వలెను 
ఉన్నత శిఖరములుగల హిమపర్వతము వలెను
బంగారు తొడుగు దంతములుగల గజము వలెను
చంద్రుడు పున్నమి వెన్నెలను ఎప్పుడు ప్రకాశిమ్చు చుండెను

చంద్రుడు శిలాతలముపై పరుండిన సింహము వలెను
చంద్రుడు మహారణమునకు వచ్చిన మత్త గజము వలెను
చంద్రుడు రాజ్యాభిషేకమునకు వచ్చిన మహారాజు వలెను
 చంద్రుడు వెలుగును పంచుట హనుమంతుడు చూచెను

 చంద్రుని మీద ఉన్న మంచు తుప్పరులు తొలగి పోయెను
చంద్రునిలో ఉన్న నిశ్చలమైన ప్రకాశలక్ష్మికి ఆశ్రయ మయ్యెను
మాలిన్యమంతా పోయి చెవుల పిల్లివలె కనబడు చుండెను
చంద్రబింబము హనుమంతునకు లంకఅంతా వెలుగును విరజిమ్మెను

వెన్నెలచే నష్టమైన తిమిర దోషము కలదియును
రాక్షసులు మాంసాహారరూపమైన దోషము కలదియును
స్త్రీల హృదయములందు ప్రేరితమైన కామదోము కలదియును
స్వర్గ ప్రకశమైవెలుగుచున్న చంద్రుడను హనుమంతుడు చూచెను 

కర్ణ సుఖములు కల్గించు వీణానాదములు వినబడు చుండెను 
సచ్చరిత్రగల స్త్రీలు పతులతో నిద్రించు చుండెను
రౌద్రాకారులగు రాక్షసలు విహారము చేయు చుండెను
హనుమంతుడు  వింతవేషాలతోఉన్న రాక్షసులను చూచెను

కొందరు రాక్షసులు ఛాతిలతో ' డి ' కొట్టు కొను చుండెను
కొందరు రాక్షసులు ఇష్టమైన కాంతలను ఆట పట్టించు చుండెను 
కొందరు రాక్షసులు ద్రుడమైన  ధనస్సులను లాగు చుండెను
కొందరు రాక్షసులు చిత్ర, విచిత్ర మైన  వేషములు వేయు చుడెను

 రాక్షస స్త్రీలు పరస్పరము ఒకరి కొకరు ఆక్షేపించు కొనుచుండెను  
తమ బలసిన భుజాలు పట్టుకొని ఒకరికొకరు ఊపుకొను చుండెను
రాక్ష స్త్రీలు పానమత్తుచే పరాకగా ఒకరికొకరు మాట్లాడు చుండెను
కొందరు మత్తుచే భీకరంగా అరుస్తూ భాణాలను సంధించు చుండెను

కొందరు స్త్రీలు చందన లేపములు పూసికొని ఉండెను 
కొందరు మంచి అందము కలిగియుండి నిద్రించు చుండెను 
అందమైన మోముగల కొందరు మగువలు నవ్వు చుండెను  
 స్త్రీలు కోపముతో దీర్ఘమైన విస్వాసములు విడుచు చుండెను 

లంకా నగరంలో గొప్ప బుద్ధిమంతులను 
సమ్మనితములైన ఉత్తమ పురుషులను 
మంచి శ్రద్దావంతులగు అందమైన రాక్షసులను
మంచి పేరుతొ మంచిగా మాట్లాడు వారును 

అందమునకు తగ్గ గుణములు కలవారును 
తేజముతో వేల్గొందు తున్న రాక్షసులను
ప్రశాంతముగా వికృతాకారముగా ఉన్న రాక్షసులను 
విశ్వవిక్యాత రాక్షసులను హనుమంతుడు చూసెను 

మంచి స్వభావము, శ్రద్ద భావము గలవారును 
ప్రియుల యందును, పానమందును లగ్నమైనవారును
తారలవలె వేల్గొందు కొందరు అందమైన రాక్షస స్త్రీలను
స్త్రీలు ప్రియులపై ప్రేమాతిసయములు చూపుట మారుతి చూసెను

కొందరు స్త్రీలు ప్రియుల కౌగిలంతలలో చిక్కి సిగ్గు పడుచుండెను 
స్త్రీలు పతిసుఖమును పొంది ఆత్యానంద భరతులైన వారును
పుష్పములు కప్పిన పక్షులవలె కొందరు స్త్రీలు ఉండెను 
కొందరు స్త్రీలను మేడలపైన ఉండుట హనుమంతుడు చూచెను

మన్మదావేశముతొ కూడిన స్త్రీలు, భర్తల వడిలో ఉండెను
భర్తలప్రేమకు పాత్రులైన స్త్రీలు రతికేళీలు సలుపు చుండెను
కొందరుస్త్రీలు పురుషులతో ధర్మమార్గమున సంసారము చేయు చుండెను 
 రతీమన్మదులుగాఉన్న రాక్షసులను హనుమంతుడు చూసెను 

కొందరు స్త్రీలు వస్త్ర విహీనులై నగ్నంగా బంగారు తీగవలె  నుండెను
 అత్యధిక సంభోగముతో పుట్టముకట్టిన బంగారము వలే నుండెను
కొందరి స్త్రీల శరీరవర్ణము చంద్రునిలో మచ్చరంగు వలే నుండెను
 కొందరు స్త్రీలు ప్రియుని వియోగాముతో భాదపడు చుండెను 

 పుష్పమాలను ధరించి హర్షము గలవారై మనోహరముగా నుండెను 
అన్దమైనమొముగలిగి, సుందరమైన కుచములు కలిగి ఉండెను 
సుందరమైన నేత్రములు విద్యులతలవలె ప్రకాశిమ్చు చుండెను 
స్త్రీలు భూషనాలు ధరించి ఇష్ట ప్రియుల ఆలింగనంలో ఉన్నట్లు మారుతి చూచెను   

అతి ప్రాచీన మైన ధర్మము నందును, మన్మధుని చేత శోభాయుక్త  మైనదియును 
నిత్యమూ భర్తనే తలచు చున్నదియును, స్త్రీలలలో  శ్రేష్టమైనదియును
అన్ని కాలములో ఎప్పుడు ఎవ్వనవతిగా ఉండ గలినదియును 
అన్ని విధములుగా వైవిష్టము గల సీతా దేవి కాన రాకుండెను

విరహ దీపము చేత  పీడింమ్ప బడుచున్నదియును
ఏకధారగా కన్నీరు కారుస్తూ కంఠం తడిసి నదియును
ఉత్తమ హారము ధరించి, చక్కని కను రెప్పలు కలదియును
మనోహరమైన కంఠశ్వరము కలదియును 
నృత్యము చేయని ఆడనెమలి వలే సీత కన బడ కుండెను

అస్పష్టముగ కనబడు చంద్రరేఖను బోలినదియును
ధూలిచె ధూపరమైన బంగారు రేఖను బోలినదియును 
దెబ్బ తగిలి మానినప్పుడు నిల్చిన వర్ణ రేఖను బోలినదియును 
గాలిచేత చెదర గొట్టబడిన మేఘరేఖను బోలినదియును
వివిధ వర్ణ రేఖలు గల సీతాదెవి మాత్రము కనబడ కుండెను 

ఎంత సేపు వెతికినా సీతామాత కాన రాకుండెను 
రాముని యొక్క దుఃఖము ఏవిధముగా తొలగించగలను 
రాముని యొక్క కార్యము నేను ఏవిధముగా నెరవేర్చ గలను 
నిగ్రహాశక్తి పరుడైన హనుమంతుడు కొన్నిక్షణాలు ఉస్చాహ శూన్యుడయ్యెను 

శ్రీ వాల్మీకి మహాముని సంస్కృతం లో విరచిమైన 5వ సర్గ తెలుగు వచస్సు సమాప్తము 
 శ్రీ రామ్   ఓం శ్రీ రామ్    ఓం శ్రీ రామ్ 
 ---0----
ఓం శ్రీ  రాం -  శ్రీ మాత్రే నమ: -  శ్రీ  రామ చంద్రపరబ్రహ్మనే నమ:
 ప్రాంజలి - సర్వేజనా సుఖినోభవంతు
ఓం శాంతి:  ఓం శాంతి: ఓం శాంతి:
సుందరకాండ 5వ సర్గ

హనుమంతుడు లంకానగరములో ప్రవేశించాడు, అక్కడ రాత్రి పేజీలుగా కనిపిస్తున్నది, ఎందుకనగా ఆకాశములో చీకటి రాత్రులందు తారాగతుల మద్య చంద్రుడు ప్రకాసించు  చుండెను. నక్షత్ర వెలుగులు విరజిమ్ము చుండెను. పృద్విమీద వెన్నెల అనే చాందిని కుడ్డ పరిచినట్లు చంద్రుడు వెలుగుచుండెను.తెల్లటి గోవుల మధ్య  గోసాలలో విహరించి మత్త వృషభము వలే చంద్రుడు ఉండెను.  హనుమంతునకు ప్రతి అంగుళము కనబడునట్లు వెన్నెలను కురిపిస్తున్నాడు చంద్రుడు.
వెన్నెలలో లంకలో  ఉన్న గృహాలను చూస్తూ ముందుకు నడుస్తున్నాడు హనుమంతుడు. 

చంద్రుడు లోకములోని పాపాలను (చీకట్లో చేసేవి)  నాశనము  చుండెను, నదులు కలవటం వళ్ళ
చంద్రుడు మహాసముద్రమును ఉప్పొంగునట్లు చేయుచుండెను, ప్రకృతిలో ప్రశాంత వాతావరణము కల్పించి,  చంద్రుడు సకల భూతములను ప్రకాశింప చేయుచున్నాడు  

చంద్రుడు భూమిపై ప్రభాత సమయమున మందర పర్వతము నందును, చంద్రుడు ప్రదోష కాలమున మహా సాగరము నందును, చంద్రుడు పగటి వేలల యందు పద్మము లందును
చంద్రుడు సుందరమైన నిశాకరుని యందు  వెలుగు చుండెను.

చంద్రుడు నింగిలో వెలుగు చుండగా శ్రీ  రామచంద్రుని ఒక్కసారి మనసులో తలచుకొని  హనుమంతుడు నెమ్మదిగా నడక సాగెను.  

చంద్రుడు వెండి పంజరములో ఉన్న హంస వలెను, మందార చలముయోక్క గుహనందుఉన్న సింహము వలెను, చంద్రుడు మహా గజము పై అధిరోహించిన వీరునుని వలెను, చంద్రుడు ఆకాశగతుదై అద్భుతముగా ప్రకాశించు చుండెను.  

తీక్షనమైన కొమ్ములు గల ఆంబోతు వలెను, ఉన్నత శిఖరములుగల హిమపర్వతము వలెను,
బంగారు తొడుగు దంతములుగల గజము వలెను,చంద్రుడు పున్నమి వెన్నెలను ఎప్పుడు ప్రకాశిమ్చు చుండెను.

చంద్రుడు శిలాతలముపై పరుండిన సింహము వలెను, చంద్రుడు మహారణమునకు వచ్చిన మత్త గజము వలెను, చంద్రుడు రాజ్యాభిషేకమునకు వచ్చిన మహారాజు వలెను,  చంద్రుడు వెలుగును పంచుటను హనుమంతుడు చూచెను

చంద్రుని మీద ఉన్న మంచు తుప్పరులు తొలగి పోయెను, చంద్రునిలో ఉన్న నిశ్చలమైన ప్రకాశలక్ష్మికి ఆశ్రయ మయ్యెను, మాలిన్యమంతా పోయి చెవుల పిల్లివలె కనబడు చుండెను,
చంద్రబింబము హనుమంతునకు మరియు లంక అంతా వెలుగును విరజిమ్మెను.

వెన్నెలచే నష్టమైన తిమిర దోషము కలదియును, రాక్షసులు మాంసాహారరూపమైన దోషము కలదియును, స్త్రీల హృదయములందు ప్రేరితమైన కామదోషము కలదియును, స్వర్గ ప్రకశమై వెలుగుచున్న చంద్రుడను హనుమంతుడు చూచెను. 

కర్ణ సుఖములు కల్గించు వీణానాదములు వినబడు చుండెను, సచ్చరిత్రగల స్త్రీలు పతులతో నిద్రించు చుండెను, రౌద్రాకారులగు రాక్షసలు విహారము చేయు చుండెను, హనుమంతుడు  వింతవేషాలతో ఉన్న రాక్షసులను చూచెను.

కొందరు రాక్షసులు ఛాతిలతో ' డి ' కొట్టు కొను చుండెను, కొందరు రాక్షసులు ఇష్టమైన కాంతలను ఆట పట్టించు చుండెను, కొందరు రాక్షసులు ద్రుడమైన  ధనస్సులను లాగు చుండెను, కొందరు రాక్షసులు చిత్ర, విచిత్ర మైన  వేషములు వేయు చుడెను.

రాక్షస స్త్రీలు పరస్పరము ఒకరి కొకరు ఆక్షేపించు కొనుచుండెను, తమ బలసిన భుజాలు పట్టుకొని ఒకరికొకరు ఊపుకొను చుండెను, రాక్ష స్త్రీలు పానమత్తుచే పరాకగా ఒకరికొకరు మాట్లాడు చుండెను, కొందరు మత్తుచే భీకరంగా అరుస్తూ భాణాలను సంధించు చుండెను.

కొందరు స్త్రీలు చందన లేపములు పూసికొని ఉండెను, కొందరు మంచి అందము కలిగియుండి నిద్రించు చుండెను, అందమైన మోముగల కొందరు మగువలు నవ్వు చుండెను,  స్త్రీలు కోపముతో దీర్ఘమైన విస్వాసములు విడుచు చుండెను. 

లంకా నగరంలో గొప్ప బుద్ధిమంతులను, సమ్మనితములైన ఉత్తమ పురుషులను, మంచి శ్రద్దావంతులగు అందమైన రాక్షసులను, మంచి పేరుతొ మంచిగా మాట్లాడు వారును,
అందమునకు తగ్గ గుణములు కలవారును, తేజముతో వేల్గొందు తున్న రాక్షసులను,
ప్రశాంతముగా వికృతాకారముగా ఉన్న రాక్షసులను, విశ్వవిక్యాత రాక్షసులను హనుమంతుడు చూసెను .

మంచి స్వభావము, శ్రద్ద భావము గలవారును, ప్రియుల యందును, పానమందును లగ్నమైనవారును, తారలవలె వేల్గొందు కొందరు అందమైన రాక్షస స్త్రీలను, స్త్రీలు ప్రియులపై ప్రేమాతిసయములు చూపుట మారుతి చూసెను

కొందరు స్త్రీలు ప్రియుల కౌగిలంతలలో చిక్కి సిగ్గు పడుచుండెను, స్త్రీలు పతిసుఖమును పొంది ఆత్యానంద భరతులైన వారును, పుష్పములు కప్పిన పక్షులవలె కొందరు స్త్రీలు ఉండెను,
కొందరు స్త్రీలను మేడలపైన ఉండుట హనుమంతుడు చూచెను

మన్మదావేశముతొ కూడిన స్త్రీలు, భర్తల వడిలో ఉండెను, భర్తలప్రేమకు పాత్రులైన స్త్రీలు రతికేళీలు సలుపు చుండెను, కొందరుస్త్రీలు పురుషులతో ధర్మమార్గమున సంసారము చేయు చుండెను. 

రతీమన్మదులుగాఉన్న రాక్షసులను హనుమంతుడు చూసెను, కొందరు స్త్రీలు వస్త్ర విహీనులై నగ్నంగా బంగారు తీగవలె  నుండెను,  అత్యధిక సంభోగముతో పుట్టముకట్టిన బంగారము వలే నుండెను, కొందరి స్త్రీల శరీరవర్ణము చంద్రునిలో మచ్చరంగు వలే నుండెను,  కొందరు స్త్రీలు ప్రియుని వియోగాముతో భాదపడు చుండెను. 

పుష్పమాలను ధరించి హర్షము గలవారై మనోహరముగా నుండెను, అన్దమైనమొముగలిగి, సుందరమైన కుచములు కలిగి ఉండెను, సుందరమైన నేత్రములు విద్యులతలవలె ప్రకాశిమ్చు చుండెను, స్త్రీలు భూషనాలు ధరించి ఇష్ట ప్రియుల ఆలింగనంలో ఉన్నట్లు మారుతి చూచెను.   

అతి ప్రాచీన మైన ధర్మము నందును, మన్మధుని చేత శోభాయుక్త  మైనదియును, నిత్యమూ భర్తనే తలచు చున్నదియును, స్త్రీలలలో  శ్రేష్టమైనదియును, అన్ని కాలములో ఎప్పుడు ఎవ్వనవతిగా ఉండ గలినదియును, అన్ని విధములుగా వైవిష్టము గల సీతా దేవి కాన రాకుండెను

విరహ దీపము చేత  పీడింమ్ప బడుచున్నదియును, ఏకధారగా కన్నీరు కారుస్తూ కంఠం తడిసి నదియును, ఉత్తమ హారము ధరించి, చక్కని కను రెప్పలు కలదియును, మనోహరమైన కంఠశ్వరము కలదియును, నృత్యము చేయని ఆడనెమలి వలే సీత కన బడ కుండెను.

అస్పష్టముగ కనబడు చంద్రరేఖను బోలినదియును, ధూలిచె ధూపరమైన బంగారు రేఖను బోలినదియును, దెబ్బ తగిలి మానినప్పుడు నిల్చిన వర్ణ రేఖను బోలినదియును, గాలిచేత చెదర గొట్టబడిన మేఘరేఖను బోలినదియును, వివిధ వర్ణ రేఖలు గల సీతాదెవి మాత్రము కనబడ కుండెను.

ఎంత సేపు వెతికినా సీతామాత కాన రాకుండెను, రాముని యొక్క దుఃఖము ఏవిధముగా తొలగించగలను, రాముని యొక్క కార్యము నేను ఏవిధముగా నెరవేర్చ గలను, నిగ్రహాశక్తి పరుడైన హనుమంతుడు కొన్నిక్షణాలు ఉస్చాహ శూన్యుడయ్యెను. 

శ్రీ వాల్మీకి మహాముని సంస్కృతం లో విరచిమైన 5వ సర్గ తెలుగు వచస్సు సమాప్తము

 శ్రీ రామ్   ఓం శ్రీ రామ్    ఓం శ్రీ రామ్ 

Saturday, 7 February 2015

5. Pranjali - సుందరకాoడ - తెలుగు- వచస్సు ( 4va sargamu )

ఓం శ్రీ  రాం              ఓం శ్రీ  రాం                 ఓం శ్రీరాం
శ్రీ మాత్రే నమ:
                              శ్రీ  రామ చంద్రపరబ్రహ్మనే నమ:ప్రాంజలి       
సర్వేజనా సుఖినోభవంతు
 ఓం శాంతి:  ఓం శాంతి: ఓం శాంతి:

మహాతేజస్సంపన్నుడు  అగుహనుమంతుడు  అద్బుతమైన  లంకను చూచెను
కామ  రూపము గలది అగు స్వర్ణలంకా  పురిని  పరాక్రమముతో  జయించెను
కపిశ్రేష్టుడు  ద్వారముతో  నిమిత్తము  లేకుండా  లంకలోకి ప్రవేసిమ్చెను 
సుగ్రీవహితకారి, కపిశ్రేష్టుడు  లంకలోకి  ఎడమ  పాదముతో  ప్రవేసిమ్చును 


మితృవుల తలపై కుడి పాదముతొ,  శత్రువుల  తలపై  ఎడమ  పాదము  ఉంచెను 
లంకలో  పుష్పములు  వెదజల్లిన  మహామార్గంలో  ఆహ్వా నిస్తున్నట్లు  ఉండెను 
రమ్యమైన  లంకలోకి   అభిముఖముగా  హనుమంతుడు   బయలు  దేరేను
వాద్యమేశాల తోను, పెద్ద  నవ్వుల  నినాదములతొను, ధ్వనులతో  పెక్కటిల్లెను 

ముత్యములతో  ప్రకాశింప  బడుచున్న    రాజమార్గాము నుండి  నడుచు చుండెను
అక్కడ  గృహముల  యందు  వజ్ర  వైడూర్యము లతొ  చేసిన  కిటికీలు  ఉండెను 
అక్కడ  వజ్ర  అంకుశ  చిహ్నములతో  మేఘములవలె  ఉన్న  గృహములు  చూసెను  
పద్మాకారములో  ఆకాశంలో  తేలు తున్నట్లు  అద్భుతమైన  గృహములు  చూసెను

స్వస్తిక్  చిహ్నితములు  గల  తెల్లని  మేఘముల  వంటి  గృహములు  చూచెను 
మంగళ ప్రదమైన  నగర  శోభను  పెంచే  వర్ధమాన  గృహములు  చూచెను 
రామ  దూత  అగు  హనుమంతుడు  రక్షణ  గణ  గృహములు  చూచెను 
చిత్ర  విచిత్రమైన  పుష్పములతోను  ఆభరణములతో  వున్న లంకను  చూచెను    

హనుమంతుడు నడుస్తున్న కొద్ది విచిత్ర రంగుల్లో ఉన్నభవనాల్ని   చూసేను 
 స్త్రీలు మధుర గానముతో అప్సర స్త్రీలవలె నాట్యము చేస్తూ మధురముగా పాడుచుండెను
మంద్ర మాద్యమ తారస్వరములను  స్వర భేదములతో ఒప్పారు చుండెను 
ఇల్లు ఇల్లు తిరిగి లంకను చూసి హనుమంతుడు ఆశ్చర్య పడెను 

కామ పీడుతులను, సుందరమైన స్త్రీల వడ్డాణముల ధ్వనులను
స్త్రీలు మెడమెట్లు ఎక్కునప్పుడు, దిగునప్పుడు కాలియందెల ధ్వనులును
కుస్తీలు పట్టేవారు మొదట తొడలు చరచునప్పుడు వాచ్చె శబ్ధములను
ఇంకా రాక్షస వీరుల పలుకు సింహనాదము వాలే నుండెను

హనుమంతుడు రాక్షస గృహము లందును వేదమంత్రములు వినెను 
కొందరు జపమాల  త్రిప్పుచూ మంత్రమును వల్లించు చుండెను 
రావణ స్తవము చేయు రాక్షసులను, గర్జించు వారిని చూచెను 
రాజమార్గామునందు సైనికుల సమూహమును మారుతి చూచెను

మద్య గుల్మములందు గుప్త చారులుండెను
దీక్షాధారులుగా, కొందరు జటా దారులుగా ఉండెను
కొందరు గోవు  చర్మమును, మరికొందరు పులి చర్మమును ధరించెను 
ముండి సిరస్సుతో అగ్ని కుండములందు హవనము చేయు చుండెను  

కొందరు ఎకాక్షులను, బహువర్ణములు గల వారును
కొందరు ఏక స్తణము కలిగి భయంకరముగా ఉండెను
వంకర  ముఖములు కలిగిన   వికట కారు  లుండెను
మరుగుజ్జు వారు,  అతి పొడవైన వారుకూడా ఉండెను

కొందరు పట్టేశములను, కొందరు వజ్రాయుధములను 
కొందరు ఓడ నడిపే తె డ్డులను, కొందరు పాశములను 
కొందరు శక్తి వృక్షములే ఆయుధములుగా కలవారును 
 మంచి అందముతో, తెజముగా ఉన్న వారు కూడా ఉండెను 

నూరువెల అంత:పు రక్షకులు కలదియును
పర్వతము పైభాగమున పద్మవలె కట్టబడినదియును
బంగారముతో చేయబడిన ద్వారములు కలదియును 
రాక్షాసాధిపతి గృహమును హనుమంతుడు చూసెను 

పుత్తడి ప్రాకారాలుగాను, స్వర్గములా ఉన్నదియును
దివ్యనాద నినాదములతో, సర్వలక్షనములు కలిగియున్నదియును 
 మహా వీర్య సంపన్నులచే రక్షింప బడు చున్నదియును 
పాదము మోపగా పరవశిమ్పచేయు లంకేశ్వరుని భవనమును చూచెను  
గుర్రపు శాలలో గుర్రపు సకిలిమ్పులు లను 
నాలుగు దంతములు గల ఏనుగుల నినాదములతొను 
సింహ, వ్యాఘ్ర , భయానకమైన అరుపులతోను 
మృగ పక్షుల కిల కిల రావములతొ ఉన్న ప్రదేశమును చూసెను 

సువర్ణము, జంబు నాదముతో నిర్మించిన ప్రాకారమును 
ముత్యములు, వైడూర్యములు పొదగబడిన ఉపరితలమును 
ఉత్తముములైన అగురు చందనములచే పూజితమును
అగు రావణామ్త:పురమును హనుమంతుడు చూసెను  

ఆదికవి రచించిన సుందర కాండము ( వచస్సు) 4వ సర్గము సమాప్తము


                                                                         
నది
కాలుష్య వరదలో చిక్కి
కొండ చేరియలకు చిక్కి
జలచరాలకు ఆహారముగా చిక్కి
నావల బరువులతొ అనగ  దొక్కి
సూర్య వెలుగులో ఆవిరికి చిక్కి
గాలికి తుంపరులుగా గాలిలోకి చెక్కి
స్నానాలతో బయటదాక పాదాలకు చిక్కి
ప్రతి ఒక్కరికి ఆకలికి మంచినీరుగా దక్కి
పంటలకు అహారముగా చిక్కి , మానవులకు దక్కి
అక్క చెల్లెల్లతొ కలసి కొండలు మిట్టలు ఎక్కి
ఉరకలు వెస్తూ సముద్రములో కలుస్తూ చూడదు వెనక్కి

Tuesday, 3 February 2015

4. Pranjali - సుందరకాoడ - తెలుగు- వచస్సు ( 3rd sargamu )

ఓం శ్రీ  రాం              ఓం శ్రీ  రాం                 ఓం శ్రీరాం
శ్రీ మాత్రే నమ:
                              శ్రీ  రామ చంద్రపరబ్రహ్మనే నమ:
                                                                     

lankanu chuusi hanumantudu aaScharyamu chenduta 
lankaloniki povunappudu Sri ruupamuna lankini addu konuta 
hanumantunito lankini lankaadhipatini guurchi goppagaa chepputa 
hanumantuni prahaaramu che lankhini loniki anumatimchuta 

ప్రాంజలి       
సర్వేజనా సుఖినోభవంతు
 ఓం శాంతి:  ఓం శాంతి: ఓం శాంతి:


పొడవైన  దీర్ఘముగా   ఉన్న  లంబ  పర్వతమును 
మేఘమువలె  దట్టముగాఉన్న మహాపట్టణమును
రావణునిచే పాలిమ్పబడుచున్న లంకపట్టణమును
స్వస్తముగాఉంdi మారుతి  రాత్రిపూట లంకలోకి ప్రవేసిమ్చెను
 
శరత్కాల  మేఘములవలే  తెల్లనిభవనములను 
సాగర ఘోశావలె గమ్బీర మగు పెద్ద  ధ్వనులను
సముద్రగాలులచే  సేవిమ్ప బడుచున్నదియును 
మదించినఎనుగులఘీమ్కారములను  లంకలోచూచెను 

సర్ప  మణుల కాంతి  వెలుగులతో లున్నదియును
మేఘములో  మెరుపు వెలుగులతో  ఉన్నదియును 
మందమారుతమునకు నక్షత్రాలకదలిక వేగులతోను 
పసిడి మంగళకరమైన భోగవతినగరం వలే ఉండెను 

చిరుగంటలు  మ్రోగు చున్న  పతాకముల  తోను 
పెనుగాలికి  స్వర్ణపురెక్కలు కదలికధ్వనుల తోను
అమరావతి నగరముతొ తులతూగు చున్నదియును 
హనుమంతుడు అమితానన్దముతొ  ప్రాకారపు గోడఎక్కెను

మనిఖచితములగు  భూగ్రుహములు  కలదియును
వజ్రములు, స్పటికములు, ముత్యములతోఉన్న ద్వారములను
పుపరిభాగము పుత్తడితో తయారుచెసినకలశములు కలదియును
ఆకామంత ఎత్తులోను మనోహరములైన గృహములను  చూచెను 

 క్రౌంచములు, నెమల్లు యోక్క  కూతలతొ  నొప్పు  చున్నదియును 
రాజహంసలు, అద్భుతమైన వింతపక్షుల సంచారములు గలిగియును
రకరకముల  వాద్య్యములు  ధ్వనులతో ప్రతిద్వనిమ్చు చున్నదియును 
ఆ  లంకానగారమును  చూసి  కపి శ్రేష్టుడు  చాలా  ఆనందిమ్చెను  
సకల సంమృద్ధియును సకలశుభములు కలదియును హనుమంతుడుచూచెను
ఆయుధము  చేతపట్టు  రాక్షస  వీరులచె  కాపలా  కాయుచున్నదియును 
మరియోకరిచే  బలపూర్వకముగా  లోబరుచుటకు  వీలు  కానిదియును 
గ్రహములయోక్క  వేలుగుచే  నష్టమైన  చీకట్లను ఉన్నలంకానగరము చూచెను 

కుముద  అంగదు నకును,    మహాకపి  సుషేను న కును
మైంద  -ద్విపదులకును , కుశపర్వుడను  వానరుడకును
కపిముఖుడైన  జాంబ వంతునకును , సుగ్రివునకును 
లంకలో  ప్రవెశమూన్న  జయము  సంసయమే  అగును

హనుమంతుడు  రామచంద్రుని  యొక్క  పరాక్రమమును 
లక్ష్మణుని   యొక్క,   వానరుల యోక్క  సౌర్యమును
గుర్తు తెచ్చుకొని  మనస్సులో    ప్రసన్నత  నొందేను
తరువాత  లంకలో  ప్రవేశించు  చుండగా  లంకానగరి  చూచెను  


వికృతముగా  ఉన్న   లంకా  నగరి  నిజ రూపములొ  ప్రత్యక్షమయ్యెను
హనుమంతుని తో  నిర్భయముగా  గట్టిగా వానరా  నీ వెవడవు  అనెను
ఎపనిపై  ఇక్కడ్కకు వచ్చితివి ? ప్రాణాములుండగానే నిజము చెప్పుమనేను
రావణుని రక్షణలో  ఉన్న  కోటలోనికి  ప్రవేశించుట నీకు   వీలు  లేదనెను 

హనుమంతుడు  లంక  తో  యదార్ధము  చెప్పెదను 
ఫురద్వారమువద్ద  ఉన్న  నీ  వేవతివిఅని  అడిగెను
పవన  నందనితొ పరుషముగా ఈ విధముగాపలికెను
నేను  రావణుని  ఆజ్ఞ  మేరకు  కాపలా  కాయుచున్నాను

ఎవరు  లోనికి   ప్రవేసించకుండా  కాపలాకాయు  చున్నాను 
నాలుగు  దిక్కులా  ఉన్న  నన్ను  ధిక్కరించిలోనికి వేల్లలేరనేను  
వానరా  నా  చేత  నిహితుడు  కాకముందు ఇక్కడనుండి పోమ్మ నెను 
లంక  మాటలకు  హనుమంతుడు  తన శరీరమును  పెంచెను

నాకు  లంకా  నగరములోని  భవణములను  చూడాలని  వచ్చాను
వనోపవనములను కాననములను , సెలఎర్లను  చూడాలని వచ్చాను
ఈవాక్యములకు లంక పరుషములగు పలు వాక్యములు   పలికెను
ఓవానరా  నన్నుజాఇంచ కుండా   నీవు  లోనికి  పోలేవనేను

ఓ ఉత్తమురాలా  నేనుఈ పట్టణమును చూసి వచ్చినట్లుగా  పోయెదను  
లంక  గొప్ప నాదముతొ కోపముతో  అరచేతితితో  కపిశ్రేష్టుని  చరచెను
హనుమంతుడు  లంకచే  తాడితుడై  గోప్ప   నాదముతో అరిచె ను 
హనుమంతుడు  వెర్రి  కోపము కలవాడై  ఒక్క   గ్రుద్దు  గుద్దెను 

ఆ  దెబ్బతో  లంక  వికృతముగా మోము పెట్టి భూమిపై పది  పోయెను 
అప్పుడు  హనుమంతుడు  స్త్ర్రి యని భావించి లంకపై జాలిచూపెను
హనుమంతినిలో  లంక  గర్వమడిగినది నన్ను   క్షమిమ్చ మనేను
ఓ  వానరా  బ్రహ్మ దేవుడునాకు వరమిచ్చినాడు ఒక వానరుడునిన్ను  జాయించుననెను

వానరుడుడు  నిన్నులొంగదీసిననాడు   రాక్షసులకు  భయము   వచ్చుననేను 
స్వయంభువుడు  చెప్పిన  సమయము  ఇప్పుడే  వ చ్చె నని అనుకోనుచున్నాను 
రావణునికి , రాక్షసులకు  సీతనిమిత్తము  వినాశనము  ఉండు  నని  అనెను
ఓ  హనుమ నీవు  రావణుని  చే  పాలింపబడుచున్న నగరమును  చూడమనెను

ఇడి నన్దికెశ్వర , బ్రహ్మ,  శాపములచె  ఉపహత మైన  నగరమని పలికెను
నీవుస్వేచ్చగావెల్లి పతివ్రతయగు సీత క్షేమవార్త రామునికి  తెలుపమ
నెను
నీవు  చేయ వలసిన  కార్యములన్ని  యదేస్చగా  చెయ్య మని అనెను  
హనుమంతునికి  లంక నమస్కరించి అంతర్ధానమై పోయెను

సుందర  కాండ  యందు  3వ  సర్గము  సమాప్తము  
                                           
                                                

                                           
                                                Monday, 2 February 2015

3. Pranjali సుందరకాoడ - తెలుగు- వచస్సు (IInd sargamu )

ఓం శ్రీ  రాం              ఓం శ్రీ  రాం                 ఓం శ్రీరాం
శ్రీ మాత్రే నమ:
శ్రీ  రామ చంద్రపరబ్రహ్మనే నమ:


  
హనుమంతుడు సూక్ష్మ రూపంలో లంకలోకి ప్రవేశించుట
అథ ద్వితీయ: సర్గ:

   ప్రాంజలి       
సర్వేజనా సుఖినోభవంతు
 ఓం శాంతి:  ఓం శాంతి: ఓం శాంతి:

58 సంస్కృత  శ్లోకాల ఆధారముగా తెలుగు- వచస్సు
 లంకలొకి ప్రవేశించుటగూర్చి ఆలోచించుట
సూక్ష్మ రూపంలో లంకలోకి ప్రవేశించుట
చంద్రోదయ శోభావర్ణనను తెలియపరుచుట
కాంచన లంకను అద్బుతముగా వర్ణించుట


 

హనుమంతుడు దీర్ఘ విశ్వాశములు విడువక ఎట్టి శ్రమ పొందక అక్కడే ఉండెను
హనుమంతుడు సముద్రము దాటి త్రికూట పర్వతము పై దిగెను
అక్కడ ఉన్న చెట్ల అన్ని పూల వర్షంతో అభిషేకము చేసెను

  పుష్పములతో మునిగి పోయిన హనుమంతుడు పుష్పమయమైన కపి వలె ఉండెను 

హనుమంతుడు మనసులో అనుకొనెను ఇటువంటి ఎన్ని సముద్రాల నయినా అవలీలగ దాటగలను
నీల వర్ణముగల పచ్చిక బయల్లను, సౌగందము చిందే వనములను చూచు చుండెను 
వృక్షములచే నాచ్చాదితమైన పర్వతములను,కానన శ్రేణులను, చూచు చుండెను  
వానర శ్రేష్టుడు మహావేగ  సంపన్నుడు అగు హనుమంతుడు లంకను చూచెను 

 సరళ వృక్షములను, కొండకోగులను, పుష్పించిన కర్జూరములను,
మేరటి చేట్లను, జమ్బీర వృక్షములను, మొగలి పొదలను
కొండ మల్లెలను, మంచి సువాస ఇచ్చు పిప్పిలి వృక్షములను 
ఏడాకుల అరటి చెట్లను వేగిచేట్లను,  కాన్చానములను చూచెను 

హంసలతోను, బాతులతోను, పద్మములతోను, కలువలతోను 
రమణీయ మైన  క్రీడోద్యానములను, వివిధ జలాశయములను
రమ్యములైన ఉద్యానవనములను, పూలతో  నిండిన ప్రదేశములను 
సర్వ ఋతువులలో పుష్పించి ఫలించు వృక్షములను మారుతి చూచు చుండెను 

శరత్కాల మేఘములవలె, శ్వేత విరాజిత భవనములను 
స్వర్ణ ద్వారములు, కిటికీలు, ప్రాకారములు కలదియును
ప్రాసాదాలపై నలరారుధ్వాజ పతాకాలతో నొప్పుచున్నదియును 
ధనస్సులు ధరించి రక్షక భటులు లంకను రక్షిమ్చుట హనుమంతుడు చూసెను

కొండశిఖరముపై నిర్మించిన స్వేత వర్ణముగల భవనములను
ఆకాశమునుది వ్రేలాడుతున్నట్లు ఆకాశమున నిర్మించి నవియును
విశ్వకర్మచే నిర్మించ బడిన లంకను రాక్షసేంద్రుడు పాలించు చుండెను 
కోట బురుజులనేది కర్నభూశనములొ నొప్పుచున్న లంకను చూచెను  


మహా సర్పాలతో భయంకరముగా బుసలుకొడుతు ఉన్నదియును
వికారముగా ఘోరరాక్షసులతో కాపలా కాయుచున్నదియును
ఎత్తెన మహసౌధములతొ  ఆకాశమును మోయుచున్నట్లుగాను
వజ్ర వైడూర్యాలతొ నిర్మించిన లంకను హనుమంతుడు చూచెను

మనసంకల్ప మాత్రమునే  విశ్వకర్మచే నిర్మించి నదియును
పూర్వము కుబేరుని కావాస భూతమైన స్వర్ణ లంకను
శూలపట్టు శాద్యాయుధములను చెత ధరించిన శూరులను
చూస్తూ ఉత్తరాద్వారము వద్దకు వచ్చి హనుమంతుడు ఆలోచించెను

లంక పట్టణము చుట్టూ ఉన్న భయవహమైన సముద్రమును
మహోత్తరమైన రక్షణస్థితి, రావణుని శక్తిని తెలిసికోనియును
లంకను యుద్ధముద్వారా దేవతలైనను జయించ జాలరను కొనేను
సామ,దాన,.భెధముకు, యుద్దమునకు  అవకాసము లేకుండెను

హనుమంతుడు మొదట సీత జీవించి ఉన్నదో తెలుసు కోనవలేనను కొనేను
రామచంద్రునికి మేలు చేయగలుగు ముహుర్తకాలమును ఆలోచించెను
బలవంతులు రక్షిమ్పబడుచున్న లంకకు  పోవుట దుర్లభమనుకోనేను
భలవంతులైన రాక్షసులను వంచన చేసి ప్రవేసించాలని అనుకొనెను  

శత్రుదుర్భేద్యమైన కోట దగ్గరకు  రాముడు వచ్చి ఏమి చేయగలుగును
రాక్షసుల విషయమున సామోపాయ్యము అవసరము లేకుండెను
సామ,దాన,భేదమునకు, యుద్దమునకు కూడా అవకాసం లేకుండెను
అంగదుడు, నీలుడు, ధీమన్తుడగు సుగ్రీవుడు వచ్చి ఏమి చేయగల్గును

శుభఘడియల కోసం వేచి యుండి మహోత్తర కార్యమును సాదించెదను
నేను ద్రుశ్యద్రుశ్యమగు రూపములొ స్వర్ణ లంక నంత  వెదకవలెను
స్వర్ణ లంకను చూసి ధీర్ఘవిశ్వాసములు విడుచుచు ఆలోచించెను
హనుమంతుడు రావణుని శక్తిని తెలుసుకొని సీతను వెతకవలెనని అనుకొనెను

రామచంద్రుని కార్యము విఘాతము కలుగ కుండుగను
ఎకాత్మముగా, ఒంటరిగా మాయను చేధించి వెతకవలెను
అస్తిరమైన మతితో నవివేకముగా వ్వవహరించిన పని పాడగును
సూర్యదయము వచ్చిన చీకటి ఉన్న పరిస్తితి ఏర్పడును
  దూత మూలమున బుద్ధి అవివేకముగా మారిన కార్యము చెడిపోవును
   దూత అనేవారు ఇది చేయవచ్చు ఇది చెయ్యకూడదు ఆలోచించవలెను
బుద్ధిమంతుల అనుకొన్న మూర్ఖలగు దూతలు పని పాడుచేయును
  కార్యము చెడకుండ దూత కార్యము నిర్వహించాలని మారుతి అనుకొనెను

 నా యొక్క వివేక శూన్యత బయట పడకుండు నట్లుగాను 
కష్టపడి సముద్రముదాటి వచ్చిన వృధా కాకుండు నట్లుగాను
రాక్షసులు,  రావణునివల్ల రామకర్యముచేడు కుండునట్లుగాను
నాప్రవర్తనను నిగ్రహించుకొని సీతాన్వేషణ నిర్వహిస్తాను 

 ఇక్కడ రాక్షస రూపమున సంచరించుట కుడా కష్టమగును 
వాయువు కుడా రాక్షస రాజు ఆజ్ఞ ప్రకారము వీచును 
ఈరూపమున సంచరించిన ప్రభుకార్యము చెడిపోవును 
హనుమంతుడు మార్జాల ప్రమాణమైన శరీరము మార్చుకొనెను 

సీతా సన్దర్శనొత్యుకుడై సూర్యోస్తయము వరకు వేచి ఉండెను
 ప్రదోషకాలమునందు  రమ్యమైన లంకా పట్టనమునందు ప్రవేశించెను
వాజ వైడూర్యములతొ నిర్మించిన  భవనములు చూచెను
హనుమంతుడు అన్ని కాలాల్లో అన్ని పండ్లు పండుట చూచెను

చంద్రుడు కూడా సహస్త కిరణములతో వెన్నెలను కురిపించెను
శంఖమువలె, క్షీరమువలె, తామరతూడ్లను బోలి తెల్లగా నుండెను
బంగారముతొలంకా పట్టణము అంతా సొబగును కూర్చు చుండెను
మనస్సుతో వైదేహిని చూసి, లంకను చూచి హర్షము పొందెను